Заявление на алименты 2018 бланк

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Заявление на алименты 2018 бланк

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

PinterestStumbleUpon

Источник: https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/

Заявление на алименты

Заявление на алименты 2018 бланк

Самым важным этапом процедуры взимания алиментов с одного из супругов является составление искового заявления. Этот документ – основание для рассмотрения в судебном порядке дела об алиментах на ребенка.

Необходимо понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Позвоните прямо сейчас и решите свои вопросы – это быстро и бесплатно!

Составить его можно самостоятельно, а можно обратиться за консультацией к юристам. Как показывает практика, большинство граждан предпочитают действовать самостоятельно.

Алименты на ребенка

Алименты на ребенка – денежные средства, которые выплачиваются одним из родителей в пользу другого. Направлены они на содержание ребенка не достигшего 18-летнего возраста.

Алименты могут быть назначены без развода супругов (родители проживали в гражданском браке). Порядок взыскания этих денежных средств может быть добровольным – это когда между родителями нет споров и подписано соглашение.

А может быть принудительным – то есть интересы ребенка будут отстаиваться в судебном порядке.

Взыскание алиментов в судебном порядке

В большинстве случаев бывшим супругам не удается сразу договориться, и алименты на ребенка устанавливают в судебном порядке.

Данный процесс регламентирован статьей 106 Семейного кодекса Российской Федерации (глава 17).

Основанием для обращения в суд является обязанность, которая возложена на родителей обеспечивать своих детей до достижения ими 18-летнего возраста (регламентировано статьей 80 СК РФ).

Алименты могут быть назначены, если соблюдены следующие условия:

 1. Родство. Плательщик должен быть биологическим родителем ребенка.
 2. Наличие заработка. В случае если плательщик не имеет дохода, суд может компенсировать задолженность недвижимым или движимым имуществом ответчика.

Алименты в судебном порядке взыскиваются при распаде семьи, в которой есть несовершеннолетние дети (при разводе супругов, если брак был заключен). Процесс начинается при невозможности заключить мирное соглашение.

Порядок начисления денежных сумм в качестве алиментов указан в статье 81 СК РФ.

Алименты могут удерживаться с обоих родителей средством установления ежемесячных выплат: отца или матери (в случае если дети остались с отцом).

Твердая денежная сумма устанавливается в долевом соотношении с месячным доходом плательщика (учитывается зарплата, пенсия, премии, доход от предпринимательской деятельности):

 • когда ребенок один – это 1/4 доходов;
 • когда в семье двое детей, то алименты будут составлять – 1/3 доходов плательщика;
 • на троих детей – 1/2 доходов.

Размер алиментов может быть измененсудебной бухгалтерией (увеличен или уменьшен). Все очень индивидуально. В случае, если плательщик уклоняется от уплаты алиментов, ему взыскивается неустойка.

Исковое заявление о взыскании алиментов (посмотреть и скачать можно здесь: [образец искового заявления о взыскании алиментов]) подается мировому судье или по месту прописки заявителя, или по месту прописки ответчика.

На этом этапе необходимо уплатить государственную пошлину. В 2017 году величина пошлины составляет 150 рублей.

Если в результате рассмотрения дела суд вынес решение о взыскание алиментов не только на содержание ребенка, но и истца (заявителя) эта сумма удваивается.

Образец заявления на алименты в 2017 году содержит данную информацию:

 • наименования суда (в который подается заявление). Если заявителю известно имя судьи, который будет рассматривать дело, необходимо указать и его;
 • данные заявителя (указать свое имя, фамилию, место фактического проживания, место работы);
 • данные ответчика (указать не только имя и фамилию, но и перечислить все источники его доходов, как официальные, так и неофициальные);
 • дату вступления в брак и дату расторжения брака;
 • указать информацию о детях (ФИО и дату рождения);
 • подробно описать обстоятельства, основываясь на которых составлен этот документ.

Обращаем ваше внимание, что срока давности для иска на алименты нет (указано в статье 107 СК РФ). Заявление может быть подано, даже при условии достижения ребенком совершеннолетия.

Перечень документов, которые нужно приложить к исковому заявлению:

 1. Для того чтобы доказать отцовство или материнство нужно предоставить свидетельство о рождение ребенка или детей.
 2. Справку из ЖЭКа о составе семьи.
 3. Документ, свидетельствующий о расторжении брака (если родители были в браке). Если брак еще действует, тогда документ это доказывающий.

Сроки рассмотрения искового заявления

Судебный порядок предполагает срок рассмотрения искового заявления о взыскании алиментов — 1 месяц. По истечении этого срока суд рассмотрит заявление и вынесет решение (заочно, возможно без участия ответчика). Ответчик будет ознакомлен с данным решением по почте.

На сроки рассмотрения искового заявления влияет правильность составления документа. Малейшая ошибка приведет к существенному затягиванию судебного процесса.

В какие сроки наступает вынесенное судебное решение по исковому заявлению? Судебный приказ вступает в силу в тот момент, когда судом вынесено решение по заявлению (немедленное исполнение).

Перечисления на карту должны начаться ровно через месяц, после вступления решения в силу. Ответчик имеет право подать апелляцию, но пока не начато новое судебное разбирательство, решение первой инстанции отменено не будет.

Случаев полной отмены алиментов в судебной практике почти нет.

Порядок подачи документов

Рассмотрим пример, как правильно подать исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка поэтапно:

 1. Прежде чем подать заявление следует подготовить копии следующих документов: личного паспорта, документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство), регистрационного документа о заключении брака или его расторжении (если есть).
 2. Далее в ЖЭКе по месту жительства, берется справка о составе семьи.
 3. Если второй родитель (ответчик) проживает по другому адресу, то необходимо получить соответствующий документ в ЖЭКе по его месту прописки. Чтобы данная справка была выдана, понадобится написать заявление на имя директора ЖЭКа. В нем обязательно указывается причина просьбы – обращение в суд.
 4. Гражданский процессуальный кодекс также предусматривает обязательное предоставление заявителем расчета средств, необходимых для содержания ребенка. Подготовить его можно самостоятельно, при этом обязательно приложить чеки или расписки.
 5. Если заявитель знает о доходах ответчика, то это обязательно нужно написать в заявление на алименты. Особое значение данный факт имеет, если суд будет рассматривать дело о начислении алиментов лицу официально не трудоустроенному, а получающему доход от предпринимательской деятельности.
 6. Если взыскание будет производиться за прошлый период, то в заявлении указывается все движимое и недвижимое имущество, которое находилось или находится сейчас во владении ответчика.
 7. Составление иска и сбор документов для приложения к иску (перечень указан выше).
 8. Подача иска в мировой суд по месту прописки или ответчики или заявителя. Документ предоставляется в 3-х экземплярах. Заявлению присваивается номер, по которому можно отслеживать продвижение дела. Сделать это можно в отделе делопроизводства (канцелярии) суда (куда подавался иск). Важно: информация предоставляется только с наличием паспорта и данных регистрационного номера иска.
 9. Когда рассмотрение дела окончено, выносится судебное решение. После окончания апелляционного периода (1 месяц) его можно забрать на руки.
 10. Решение необходимо предоставить судебным приставам.

Важно: чтобы подать исковое заявление в суд на взыскание алиментов необходимо обязательно при себе иметь паспорт. Без него в канцелярии документ не будет принят.

Заключение

Подведем итоги статьи:

 1. Залогам успеха судебного разбирательства по взысканию алиментов на ребенка является грамотное составление искового заявления. Прежде направить бланк в судебную канцелярию его необходимо тщательно проверить.
 2. Точных рекомендаций, куда подать заявления нет – можно в суд по месту прописки заявителя, можно и по адресу регистрации ответчика.
 3. Важно отметить в заявлении все источники доходов ответчика (официальные и неофициальные).
 4. Понятия минимальной суммы для начисления алиментов не существует, все расчеты строго индивидуальны.

Список законов

 • статья 106 СК РФ;
 • статья 80 СК РФ;
 • статья 81 СК РФ;
 • статья 107 СК РФ.

Образцы заявлений и бланков

Вам понадобятся следующие образцы документов:

 • исковое заявление о взыскании алиментов.

Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!

Позвоните и решите ваши проблемы прямо сейчас – это быстро и бесплатно!

Источник: http://family-advisor.ru/alimenty/zayavlenie-na-alimenty/

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка (образец) 2019, как правильно написать заявление на алименты: бланк, пример

Заявление на алименты 2018 бланк

/ Алименты / Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка в [current_date format='Y'] году

Просмотров 8731

Алименты – это денежные суммы, которые по закону или добровольной договоренности выплачиваются родителем на содержание несовершеннолетних детей.

Семейный кодекс предусматривает, что вопросы содержания детей могут разрешаться родителями самостоятельно. Так, согласно ст. 99 СК РФ мать и отец могут заключить договор (алиментное соглашение) о том, в каком размере и порядке будут выплачиваться денежные суммы. Договор, подписанный в присутствии нотариуса, приобретает силу исполнительного листа, и родители обязаны исполнять договоренности.

Но если добровольная выплата содержания невозможна, вопрос может быть разрешен в судебном процессе.

Порядок действий родителя, который намерен взыскать алименты в судебном порядке, будет таким:

 • Изучить законодательные основы взыскания и выплаты алиментов;
 • Правильно составить исковое заявление о выплате алиментов;
 • Собрать документы, которые нужно приложить к иску;
 • Подать иск и документы в суд;
 • Принять участие в судебных заседаниях;
 • Получить решение суда;
 • Передать исполнительный документ для принудительного взыскания алиментов.

Приказной и исковой процесс взыскания алиментов на ребенка

Итак, прежде, чем приступать к подготовке иска, родителю стоит ознакомиться с законодательными основами взыскания алиментов.

Взыскание алиментов в судебном порядке возможно…

Приказной порядок допускается в случаях, если отцовство бесспорно, если отец постоянно работает и не возражает против удержания из его заработной платы денежных средств, если взыскание алиментов из заработной платы отца не затрагивает интересов других лиц. Преимущество приказного порядка взыскания алиментов – краткость и простота процедуры: она занимает всего 5 дней и не предполагает привлечения родителей к судебному разбирательству.

Подробнее о том, как составить и подать заявление о выдаче судебного приказа – статья «Упрощенный порядок взыскания алиментов».

 • в порядке искового производства (путем подачи искового заявления).

Исковой порядок применяется во всех остальных случаях: если между родителями возникают споры по поводу содержания ребенка (например, если отцовство не подтверждено, если отец отказывается выплачивать алименты, не работает, скрывает действительный размер доходов, прячется), а также если взыскание алиментов затрагивает права других лиц.

Исковой порядок взыскания алиментов занимает 30 дней и предполагает непосредственное участие родителей в судебном разбирательстве.

Подробнее о том, как составить исковое заявление – читайте ниже.

Кто может подать иск?

Правом подачи иска о выплате алиментов наделены…

 • родители;
 • опекуны (попечители) ребенка;
 • должностные лица детских учреждений или государственных органов, действующих в интересах ребенка.

Если алименты взыскиваются родителем (отцом или матерью), обязательным условием является совместное проживание с сыном или дочерью. Ведь содержать ребенка должны в равной мере оба родителя.

Для рассмотрения дела о содержании ребенка не имеет значения, состоят родители в официальном браке или в разводе, проживают вместе или раздельно. Невыполнение отцом или матерью своих обязательств по содержанию ребенка – основание для обращения в суд за алиментами.

Если же ребенок проживает у родственников, они имеют право обратиться за алиментами к родителям только после оформления попечительства или опекунства. Попечитель или опекун также является законным представителем ребенка и наделяется правом предоставлять его интересы в судебных органах.

Как правильно написать иск?

Существуют установленные гражданско-процессуальным законодательством правила составления искового заявления (ст. 131 ГПК РФ). Если содержание или форма заявления будет противоречить этим правилам, суд вправе возвратить или оставить иск без движения – до устранения недостатков или исправления ошибок. Поэтому к написанию иска следует подходить основательно и ответственно.

Придерживайтесь официально-делового стиля, излагайте обстоятельства лаконично и кратко, избегайте просторечивых и эмоционально-окрашенных выражений. Ссылайтесь на доказательства, которые должны быть приложены к иску в документальном виде, упоминайте нормы законодательства, подтверждающие Вашу правоту.

Ниже Вы найдете подробные рекомендации, а также готовые примеры исковых заявлений, которые сможете использовать при подготовке собственного иска.

Итак, согласно ст. 131 ГПК РФ, в исковом заявлении должны содержаться такие сведения:

 • название мирового суда, в который подается иск;
 • данные об истце и ответчике – Ф.И.О., адрес проживания, место работы, контактные данные;
 • данные о детях — Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания;
 • заголовок документа «Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка»;
 • описание обстоятельств: наличие брака или развода между родителями, совместное проживание ребенка с одним или двумя родителями, отказ родителя от выполнения обязанности по содержанию сына или дочери, нарушение прав ребенка, потребность ребенка в дополнительных средствах;
 • доказательства описанных обстоятельств;
 • ссылка на нормы семейного и гражданско-процессуального законодательства;
 • исковые требования — о взыскании с родителя алиментов в твердой сумме или в долях от заработка (1/4 – на одного ребенка, 1/3 – на двоих детей, 1/2 – на троих детей и более), способ перечисления денежных средств (наличными, почтовым или банковским переводом), регулярность выплат (ежемесячно до достижения совершеннолетия);
 • перечень приложений;
 • дата;
 • подпись истца.

Иск можно написать «от руки» или напечатать, но личная подпись истца на каждом экземпляре – обязательна.

Образцы искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Благодаря предложенным бланкам Вы сможете составить собственный иск.

Прилагаемые документы

Подача искового заявления невозможна без приложений – документов, которые подтверждают описанные в иске обстоятельства и законные требования истца.

Немаловажно, что для подачи иска о взыскании алиментов нужно не так уж много документов:

 • копия паспорта истца;
 • свидетельство о браке или о разводе истца и ответчика (если они состояли или состоят в браке);
 • свидетельство о рождении ребенка, на содержание которого взыскиваются алименты. В свидетельстве о рождении обязательно должны быть указаны родители – только в этом случае они обязаны содержать ребенка. Если отец не указан или указан со слов матери, прежде, чем взыскивать алиментные выплаты, потребуется подтвердить отцовство. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Установление отцовства и подача на алименты»;
 • документ об установлении опеки или попечительства, если иск подает опекун или попечитель;
 • справка о составе семьи, выданная жилищным органом по месту проживания ребенка. Этот документ подтверждает место проживания несовершеннолетнего сына или дочери с одним из родителей. Если ребенок проживает с родителем, а прописан по другому адресу – это нужно указать в иске.
 • справка о доходах ответчика. Не всегда удается получить документ такого рода, поскольку родители, отказывающиеся содержать детей, часто скрывают место работы или размер заработка.

Все документы подаются в виде простых копий – оригиналы предъявляются в судебном заседании. Необходимо подать столько копий искового заявления и комплектов приложений, сколько лиц участвует в судебном процессе (как правило, в трех экземплярах – для суда, истца, ответчика).

Куда подавать исковое заявление об алиментах на ребенка?

Исковые заявления о взыскании алиментных выплат подаются в мировые суды.

Согласно ст. 29 ГПК РФ, истец может выбрать суд:

 • по месту проживания ответчика
 • по собственному месту проживания.

Порядок подачи иска

Подать исковое заявление можно…

 1. лично. Нужно прийти в мировой суд в приемные часы и зарегистрировать иск в канцелярии, получив обратно один экземпляр с отметкой о принятии судом.
 2. по почте. Нужно оформить заказное письмо, в котором помимо искового заявления с документами, будет опись вложений. Уведомление о вручении – доказательство получения письма судом.

Если исковое заявление будет принято судом, истец получит уведомление о назначенной дате, времени и месте проведения судебного заседания для рассмотрения искового заявления. Как правило, иск рассматривается мировым судом не позднее 30 дней со дня подачи (п. 1 ст. 154 ГПК РФ).

Рассмотрение судом иска о взыскании алиментов на детей

Итак, первое судебное заседание назначается в течение 30 дней после подачи иска. Стороны получают извещения о дате и месте судебного заседания.

В ходе заседания суд рассматривает иск и поданные документы, проверяет законность и правомерность требований истца. Истец вправе отказаться от иска.

Ответчик вправе поддержать иск, а также возразить против него или подать встречный иск. Стороны вправе приводить доводы и дополнительные доказательства, подавать ходатайства, приглашать свидетелей.

Кроме того, в ходе судебного заседания стороны могут заключить мировое соглашение.

По результатам рассмотрения дела суд выносит решение:

 • удовлетворить иск и взыскать алименты на содержание детей (с указанием размера и способа начисления (долевой или фиксированный), срока и порядка выплаты);
 • отказать в удовлетворении иска.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в течение 30 дней со дня вынесения.

Что делать с решением суда о взыскании алиментов?

Но получить положительное решение суда о взыскании алиментов – этого еще недостаточно. Чтобы назначенные судом денежные суммы начали поступать в распоряжение родителя, нужно добиться исполнения решение суда.

На основании решения суда истец получит исполнительный лист. Этот документ может быть подан…

 • в администрацию по месту работы, получения пенсии или социальной выплаты, стипендии, другого дохода плательщика – для удержания назначенных судом суммы в пользу получателя;
 • в Службу судебных приставов – для принудительного взыскания алиментов из дохода плательщика, если он откажется добровольно выплачивать назначенные судом суммы.

Взыскание алиментов начинается уже со дня подачи иска в суд, а не со дня вынесения или вступления в законную силу решения суда.

Подробнее о процедуре принудительного взыскания алиментов можно прочитать в статье «Взыскание алиментов по исполнительному листу» и «Алименты и служба судебных приставов».

Советы юриста

Вопрос. Как пишется иск на получение алиментов, если муж уже содержит ребенка из первого брака?

Ответ. Вы можете составить исковое заявление на основе рекомендаций и примера, приведенного выше, но с указанием дополнительных сведений.

Укажите в иске, что у плательщика есть дети от первого брака (если известно – с Ф.И.О., датой рождения и местом проживания) и алиментные обязательства перед ними (если известно – реквизиты судебного приказа или решения об уплате алиментов). Если эти сведения Вам не известны, суд сам запросит нужные документы, привлечет заинтересованных лиц и назначит алименты с учетом этих обстоятельств.

Подробнее о том, как взыскать алименты на второго ребенка – в статье «Алименты на второго, третьего ребенка во втором браке».

Вопрос. Можно ли взыскать алименты, если ребенок прописан в квартире, принадлежащей отцу, а в действительности живет с мамой на съемной квартире? Что писать в иске? Нужна ли справка из жилищного органа?

Ответ. Справку о месте прописки ребенка все равно потребуется приложить.

Но в иске нужно указать, что ребенок проживает не по месту прописки, и приложить документы, подтверждающие совместное проживание ребенка с матерью (договор аренды квартиры, характеристики из школы и поликлиники). Если доказательств окажется недостаточно, в ходе судебного разбирательства суд пригласит свидетелей.

Вопрос. Я не знаю, где работает и сколько зарабатывает отец ребенка. Можно ли подать иск без справки о доходах ответчика?

Ответ. Вы не обязаны доказывать размер доходов ответчика, чтобы взыскать алименты. Он обязан содержать ребенка независимо от того, где работает и сколько зарабатывает. Если у Вас нет возможности представить сведения о источниках и размерах дохода ответчика, так и укажите в иске. Просите суд, чтобы затребовал нужные документы у ответчика.

https://www.youtube.com/watch?v=_LMD9-poH9Y

Если Вы не нашли ответа на свой вопрос, или Вам нужна дополнительная консультация, напишите в чат или позвоните по телефону горячей линии. Мы рассмотрим Ваши обстоятельства индивидуально и дадим совет по поводу подготовки иска и документов на взыскание алиментов. Это быстро, просто и бесплатно.

Источник: http://law-divorce.ru/iskovoe-zayavlenie-na-alimenty-obrazets/

Образец заявления на алименты в суд на ребенка в РФ 2019 году

Заявление на алименты 2018 бланк

Заявление на принятии участия в содержании детей является документом, где взыскатель выражает потребность в оказании со стороны супруга помощи в материальном положении семьи, а также излагает свои требования к ответчику.

При появлении потребности востребования алиментов с супруга, покинувшего семью, на поддержание материального состояния детей взыскателю лучше изучить порядок осуществления всей процедуры, для соблюдения законодательных нормативов РФ. Ходатайство о востребовании алиментов относится к основополагающему документу, на базе которого судебная инстанция объявляет определение о присуждении выплат.

Кто может подать исковое заявление об алиментах на ребенка?

Право отсылки искового запроса на алиментные выплаты имеют родители или попечители малыша, а также служащие детских заведений или государственных структур, защищающих права детей.

Если иск об алиментных перечислениях возбуждается родителем (отцом или матерью), непременным обстоятельством должно быть совместное жительство с малышом, так как воспитание детей обязано осуществляться в равной степени обоими супругами, не зависимо от того, находятся они в брачных отношениях или развелись, а также живут совместно или отдельно. Невыполнение одним из супругов своих обязательств по материальной поддержке малыша может быть основанием для направления в судебную структуру иска по востребованию алиментов.

Если малыш живет у родных лиц, они вправе направить в суд прошение о востребовании алиментов с бестолковых супругов только после приобретения права на попечительство. Только официальный опекун может представлять интересы малыша в судебных структурах и прочих учреждениях.

Куда подавать заявление на алименты

Исковой запрос о востребовании алиментных перечислений направляется мировому суду. Согласно ст. 29 ГПК РФ, взыскатель вправе избрать судебную структуру, как по месту прописки ответчика, так и по личному месту нахождения.

Это относится к обстоятельствам, когда чета разведена и совместно не живет. Если супруга направляет исковой запрос на востребование алиментов с мужа, находясь, при этом, в браке, то ходатайство отсылается в суд по месту их жительства.

По мнению юристов, истцу будет удобнее разбирать дело судом, расположенным в районе нахождения ответчика. Такое рассмотрение обеспечивает более быстрое попадание принятого постановления о востребовании алиментов к исполнительному приставу.

Как правильно написать исковое заявление на алименты в 2019 году?

Готовый шаблон ходатайства на алиментные платежи способен помочь родителям грамотно оформить исковой запрос в судебные инстанции. Такое ходатайство, обычно, составляют в произвольном виде. Пример такого прошения на алименты можно найти на стенде, в коридоре любого судебного учреждения, либо на любом сайте юридического направления, а также скачать в конце данной статью.

В то же время, даже получив готовый шаблон, нелишне будет прочитать данную статью и ознакомится с правилами заполнения такого письма, чтобы не повторять ошибок, нередко встречающихся на практике.

На сегодняшний день имеются принятые гражданско-процессуальными законодательными нормами правила заполнения искового запроса (ст. 131 ГПК РФ). Несоблюдение таковых норм способно привести к возвращению направленного иска или остановки его без продвижения. Поэтому, при заполнении письменного ходатайства рекомендуется использовать общие правила оформления документа.

Как правило, заявление состоит из первой части, в которой отображают все сведения об адресате, взыскателе и ответчике, и второй – содержательной части, где излагается суть поданного запроса.

Первая часть

Любое заявление начинает заполнятся с вводной части, где отображается следующее:

 1. Название судебной структуры, куда взыскатель направляет запрос, с отображением адреса, по которому размещено судебное учреждение, принимающее документ.
 2. Данные о взыскателе, с отображением Ф.И.О. истца, и адреса прописки или места нахождения.
 3. Сведения об ответчике, с отображением таких же данных, что и об истце.
 4. Отмечается оценочная стоимость иска.
 5. После заполнения этих сведений заполняется название документа по центру строки – «Исковое заявление …»

К содержательной части

В данном разделе искового запроса излагается суть составляемого документа, с указанием на потребность взимания алиментных выплат и возникшей задолженности по алиментам. В этом разделе прошения взыскатель алиментов отображает:

 1. Ф.И.О. человека, с которого требуется востребовать алименты.
 2. Паспортные данные, или данные другого документа подтверждающего личность должника.
 3. Год и место рождения ответчика.
 4. Адрес его прописки или фактического нахождения.
 5. Ф.И.О. малыша, на содержание которого требуется взыскать платежи.
 6. Дата рождения малыша.
 7. Реквизиты бланка о рождении.
 8. Сумма востребованных алиментов.
 9. Дата начала востребования платежей.
 10. Дата бракосочетания родителей.
 11. Дата разрыва брачных отношений (если присутствует таковое).
 12. Реквизиты документов о бракосочетании и разрыве брачных отношений.
 13. После описательной части текста нужно выразить просьбу о востребовании с супруга алиментов.
 14. В разделе «Приложение» составить список прикрепленных к запросу материалов.
 15. В завершении отобразить дату составления письма и поставить личную подпись составителя бланка.

Какие документы нужно собрать для подачи искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Направление искового запроса не имеет смысла без сопроводительных материалов, удостоверяющих описанные в содержательной части письма события и претензии заявителя.

Обычно к запросу прилагаются следующие документы:

 1. Ксерокопия паспорта заявителя.
 2. Ксерокопия свидетельства о бракосочетании или о разрыве брачных отношений (если есть такие бумаги).
 3. Ксерокопия свидетельства о рождении малыша, по отношению к которому востребуются алиментные перечисления. В свидетельстве обязаны быть отображены родители. Если отец в бланке не записан, то прежде, чем требовать перечисления средств с него, нужно подтверждение отцовства.
 4. Свидетельство об установлении опекунства.
 5. Справка о семейном составе, выписанная жилищным учреждением по адресу прописки малыша. Данная справка удостоверяет адрес нахождения малыша с одним из супругов.
 6. Справка о заработке супруга. Такую справку не всегда удается заполучить, так как отцы, уклоняющиеся от алиментов, нередко скрывают свои доходы и место трудоустройства.

Все приложенные материалы предъявляются в виде обыкновенных ксерокопий (оригиналы предоставляются на заседании суда). Число копий искового запроса и пакета документов должно равняться числу участников судебного производства (чаще всего, запрос составляется в 3-х экземплярах – для суда, заявителю и ответчику).

(: “Алименты в 2018 году – последние изменения”)

Размер алиментов на ребенка в 2019 году

Российское законодательство по отношению к алиментным платежам регулярно совершенствуется. В 2018-2019 году продолжают действовать изменения, которые были приняты в 2017 году. Благодаря таким изменениям, ужесточены методы принуждения должников для избегания уклонения от выплат алиментов.

На сегодняшний день к уклонистам алиментов применяют следующие методы воздействия:

 1. Запрещение выезда за рубеж (если долг превышает 10 000 рублей).
 2. Ограничение в пользовании водительскими правами.
 3. Лишение родительских прав в судебной инстанции.

В результате таких мер количество уклонистов в 2018 году снизилось на 900 000. Тем не менее, актуальность проблемы востребования алиментных платежей продолжает оставаться наболевшей.

Так, в Государственной думе сегодня зарегистрирован законопроект № 489583-6, который предполагает внести поправки в Семейный кодекс РФ. Если Закон будет принят, это обеспечит:

 • Востребовать алименты с непрямых родственников детей (бабушек, дедушек, теть и т. д.).
 • Взымать с них финансы на воспитание ребенка через суд.
 • Обязывать несовершеннолетнего в будущем заботится о попечителях после становления взрослым.

Примечание: Данные поправки в законодательной норме обеспечат в ряде ситуаций поднять жизненный уровень ребят. Например, если родители погибли или пропали без вести.

Приоритетный способ перечисления алиментных перечислений в 2018-2019 году является добровольный, нотариально удостоверенный, договор. Однако, основным методом – осталось принуждение недобросовестных супругов востребовать алиментные платежи в судебном порядке.

На сегодня и в 2019 году сумма алиментных платежей остается прежней:

 • На одного малыша – 25% от заработка супруга.
 • На двух малышей – 33%.
 • на трех и более детей – 50% от заработка.

Примечание. Для подсчета алиментных выплат учитывается начисленная зарплата, отраженная в официальной зарплатной ведомости. Она не может быть меньше МРОТ.

Рассмотрение искового заявления о взыскании алиментов на детей

Исковой запрос о востребовании алиментных перечислений направляется мировому судье. Изучение запроса мировым судом обязано осуществляться на протяжении 30 дней после его регистрации. Для судопроизводства определяется дата судебного заседания, на которое выдается приглашение подателю иска и ответчику.

При разбирательстве конфликта, судья определяет право истца на требование к ответчику по перечислению алиментных выплат, достаточно ли содержание малышу от родителей и назначает сумму данного содержания.

Судебное заседание завершается объявлением вердикта, который, либо назначает размер алиментов, либо отказывает в удовлетворении претензий со стороны истца.

При оформлении определения, мировой судья всегда объявляет только резолютивный раздел. Если человеку, принимавшему участие в судебном заседании, не ясны заключения судебной инстанции, и он желает получить копию судебного вердикта, ему необходимо написать соответствующий запрос.

Судебное определение по иску на востребование алиментов получает законный статус через 30 дней после его объявления, если не поступила апелляция. В варианте апелляционного обращения постановление суда становится действующим после его пересмотра апелляционной структурой.

После получения определения законной силы, необходимо истребовать исполнительный лист и отослать его приставу или разрешить проблему о перечислении алиментов другим методом.

Скачать образец и бланк заявления о востребовании алиментов

Источник: https://zayavi.com/obrazets-zayavleniya-na-alimenty-v-sud-na-rebenka/

Юр-Оплот
Добавить комментарий